Imprint

 

Responsible for this website:

 

ERASMUS Coordinator of the Department of Biology

Dr. rer. nat. Kurt Hoffmann (Bio VII)

 

RWTH Aachen University

Institute of Molecular Biotechnology

c/o Frauhofer IME, Forckenbeckstrasse 6, D-52074 Aachen, Germany

Room: A230

E-Mail: kurt.hoffmann(at)rwth-aachen.de


Concept and design:
Astrid Seiler

 

Photos:

Kurt Hoffmann, Henner Hollert, Thomas-B. Seiler, Astrid Seiler

and partner universities

Disclaimer

 

 

RWTH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<

Fachgruppe Biologie der RWTH Aachen

Sprecher: Prof. Dr. Ralph Panstruga - Worringer Weg 1, 52074 Aachen

Tel.: +49(0)241/80-26655 - E-Mail: panstruga(at)bio1.rwth-aachen.de