Contact

ERASMUS Coordinator of the Department of Biology:

 

Dr. Kurt Hoffmann

Dr. rer. nat. Kurt Hoffmann (Bio VII)

 

RWTH Aachen University

Institute of Molecular Biotechnology

 

c/o Fraunhofer IME, Forckenbeckstrasse 1
D-52074 Aachen, Germany

 

Room: A230

E-Mail: kurt.hoffmann(at)rwth-aachen.de

 

Office Hours: Please contact Dr. Hoffmann via e-mail.

 

 

General information about the ERASMUS programme:

 

International Office of RWTH Aachen University

 

Templergraben 57, 52062 Aachen, Germany

Tel.: +49(0)241/80-90660

Fax: +49(0)241/80-92662

E-Mail: international(at)rwth-aachen.de

 

 

Webmaster:

 

Dr. Kurt Hoffmann

E-Mail: kurt.hoffmann(at)rwth-aachen.de

 

 

 

 

 

 

 

Fachgruppe Biologie der RWTH Aachen

Sprecher: Prof. Dr. Ralph Panstruga - Worringer Weg 1, 52074 Aachen

Tel.: +49(0)241/80-26655 - E-Mail: panstruga(at)bio1.rwth-aachen.de